Ministerul Educaţiei a semnat, vineri, 10 iunie curent, un acord de colaborare cu Asociaţia de Voluntariat PUER din Italia, privind tratamentul şi vacanţă gratuită în Italia, pentru copii moldoveni din familii aflate în condiţii sociale şi de sănătate defavorabile. În scurt timp, de odihnă de vară în Italia vor beneficia 20 de copii din şcoli internat din Republica Moldova.

Il Ministero della Pubblica Istruzione ha firmato Venerdì 10 giugno 2011 un accordo di collaborazione con l’Associazione Italiana di Volontariato PUER sul trattamento e la vacanza gratis in Italia per i bambini moldavi provenienti da famiglie in condizioni sociali e di salute sfavorevoli. Prossimamente, per il resto dell’estate, 20 bambini dai collegi della Repubblica Moldova beneficeranno della vacanza in Italia.